4.58
215
5 Lions
Fu Lions guard the treasure in 5 Lions™, the 243 ways videoslot. All wins with Wild are multiplied randomly and in free spins, choose your lucky lion and a range of multipliers of up to 40x.
  • 5 Lions game properties
  • Tên trò chơi 5 Lions
  • RTP 96.50%
  • Biến thể
  • Tiền thắng tối đa (xu)
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ Desktop, Mobile
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 14.06.2018
  Game features
  30%
  hit rate
  96.50%
  RTP
  Bố cục
  Dòng trả thưởng
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  Biến thể
  5 Lions screens