Bạn có thể tìm thấy bên dưới các phương thức rút tiền được cho phép mà bạn có thể sử dụng.
Ở bên phải, bạn có thể nhìn thấy số tiền có thể rút về hiện tại.
Nếu số tiền có thể rút thấp hơn số dư tài khoản hiện tại của bạn, có nghĩa là bạn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt cược tiền thưởng của mình. Bạn có thể biết thêm thông tin trong mục "Tài khoản của tôi".

Vui lòng ghi nhớ rằng chúng tôi sẽ tính một khoản phí cố định là €5,00 (hoặc giá trị tương đương bằng đồng tiền trong ví của bạn ) cho mỗi yêu cầu thanh toán thứ hai và thứ ba được thực hiện trong cùng tuần. Khoản phí này được đặt lại toàn cầu cho tất cả các tài khoản vào lúc 00.00 giờ GMT vào thứ Hai (nửa đêm giữa Chủ Nhật và thứ Hai).

Trò chơi này được cấp phép bên ngoài Malta.
Nạp tiền
0%
 
Trò chơi này được cấp phép bên ngoài Malta.
Nạp tiền
Số dư:    
EnergyPoints: 0 EP
Trợ giúp
Update your browser!

For a better experience, keep your browser up to date. Check below for latest versions of supported browsers.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer