EnergyCasino»Poker»Pokerhender – Rangeringer

Pokerhender – Rangeringer

Poker
2022 Sep 27 10 min read
article image

De fleste som ikke spiller nettpoker vil foretrukket å ta videregående matte på nytt, fremfor å lære om alle pokerhåndsrangeringene.

Sannheten? De har delvis rett – å lære hvilken håndrangering som kan slå andre er en prosess som kan ta ganske lang tid å venne seg til, spesielt hvis du ikke spiller poker regelmessig.

Men heldigvis: det er nettopp derfor EnergyCasino-bloggen eksisterer! I dette innlegget vil vi ikke bare gi deg en tydelig oversikt over mulig om pokerhåndsrangeringer, men vi vil også gi deg en solid forståelse av hvordan hver hånd klarer seg mot andre.

Hvis du er synes det er fristende å se motstanderne svette ved hver håndkombinasjon, så les videre. Vi har satt sammen en oversikt som vil få den videregående mattematikken vi snakket om til å føles som en avslappende spadag.

POKERHENDER: RANGERINGER FRA HØYEST TIL LAVEST

I de fleste pokervarianter slår de sterkeste hendene de med svakeste, men dette konseptet er omvendt i lowball-pokerspill.

For å avklare hvilket av de to konseptene bordet ditt følger, kan du enten konsultere spillereglene eller spørre dealeren din.

For å beskrive den komplette listen over pokerhender fokuserer vi på Texas hold’em, hvor en femkortshånd må lages ved å bruke de fem felleskortene.

Er du klar? Her er en liste over pokerhender du kan konsultere når du spiller ved et pokerbord.

ROYAL FLUSH

Bestående av de fem påfølgende kortene: Ess, Konge, Dronning, Knekt, 10, i samme farge. Royal flush den beste pokerhånden. En royal flush slår alle de andre hendene og den kan bare havne som uavgjort mot en annen royal flush.

STRAIGHT FLUSH

En straight flush – bestående av fem påfølgende kort i samme farge – er den nest beste pokerhånden. En straight flush slår alle de andre hendene bortsett fra en royal flush og en høyere straight flush.

FIRE LIKE (QUADS)

Fire like, også referert til som quads, har fire kort av samme rangering, for eksempel fire niere. Denne hånden slår alle de andre hendene, bortsett fra en royal flush, en straight flush eller en annen fire like med bedre rangering. For eksempel vil fire like som består av fire knekt slå fire like som består av fire niere.

FULLT HUS

Et fullt hus består av en tre like kombinert med et par av en annen rang. For eksempel vil tre åttere og to ess utgjøre fullt hus.

Bare en royal flush, en straight flush og fire like kan slå fullt hus. Hvis to spillere har fullt hus, vil den med høyest kortrangering vinne.

FLUSH

En flush består av fem kort i samme farge, men de må ikke være påfølgende kort. For eksempel ville 10, åtte, fem, tre og to av ruter gjøre en flush.

Selv om dette er en attraktiv hånd, er en flush langt fra den kraftigste hånden i spillet siden den kan slås med en royal flush, en straight flush, fire like og fullt hus. Når det er sagt, kan en flush slå en straight, tre like, to par, et par og et høyt kort.

STRAIGHT

En straight består av fem påfølgende kort i forskjellige farger. For eksempel ville en Konge, Dronning, Knekt, 10 og 9, med forskjellige farger, utgjøre en straight. Skulle de være av samme farge, ville disse kortene bli en straight flush.

Straights slår tre like, to par, et par og et høyt kort. En straight med høyere rang eller en hvilken som helst hånd som er bedre enn det vil slå en straight.

Du kan komme over uttrykket “Broadway straight”, som refererer til den best mulige straight hånden på 10 opp til et ess.

TRE LIKE

Tre kort av samme rangering kreves for å lage tre like, som bare slår tre andre hender: to par, et par og et høyt kort.

TO PAR

To-par består av ett par av samme rang og et annet par av en annen rang. For eksempel to knekt og to damer. To par slår et hvilket som helst par så vel som høye kort.

ET PAR

Et par består ganske enkelt av to kort med samme rangering, for eksempel to damer. Ett par slår et høyt kort og på det meste ett par med lavere rangering.

HIGH CARD

Et høyt kort er den verste pokerhånden som er mulig. Den består av fem kort som ikke utgjør noen av hendene som er oppført ovenfor. Et høyt kort vil ikke slå noen hender bortsett fra annet high card med lavere rangering.

HVA SKJER OM DET BLIR UAVGJORT?

Selv om det vanligvis ikke skjer, kan to hender godt havne som uavgjort i poker. Hva skjer da?

I poker avgjøres uavgjort av det som er kjent som kickers eller high cards. Kickeren refererer til kortene i en pokerhånd som ikke bidrar til håndens rangering.

For eksempel om vi har Ess-Ess-Dronning-10-5 og Ess-Ess-Knekt-9-2. Resten av kortene er tie-breakers, det vil si kickerne.

I dette tilfellet vinner den første hånden siden dens kicker (Dronning) slår den andre håndens kicker (Knekt).

Hvis high card er det samme for begge hender, vil det påfølgende høye kortet være kickeren.

For eksempel om vi har Ess-Ess-Dronning-10-5 og Ess-Ess-Dronning-9-2, vil ikke kickeren være dronningen siden begge hender har den.

Kickeren ville derfor være det best rangerte kortet etter det. Derfor ville den første hånden vinne takket være kickeren (10) som slår den andre håndens kicker (9).

I de sjeldne tilfellene hvor alle kickerne på begge hender har samme verdi, deles potten likt.

Dette har en tendens til å skje når spillere har fem korts hender, siden det er færre kickere. På den annen side er det mye færre kickere når for eksempel par er uavgjort.

VINNERHENDER I POKER — EKSEMPLER

Har du vanskelig for å huske hvilke pokerhender som slår hvilke? Det er forståelig. Faktisk tar det de fleste spillere ganske lang tid å huske hele listen over pokerhender.

Derfor har vi selvsagt samlet noen tips du kan bruke for å huske dette sammen med forklaringer på hvorfor noen hender slår andre. Vi råder nye pokerspillere til å ha disse tipsene tilgjengelige mens de spiller. Ikke bekymre deg – du trenger ikke disse tipselene lenge hvis du øver deg ofte nok!

ROYAL FLUSH TRUMFER RESTEN

Hvis du noen gang er heldig nok til å bli tildelt en royal flush, er det ikke mye å tenke på.

Dette er den beste pokerhånden i spillet og den bør absolutt ikke kastes bort ved å spille den sakte. Det verste scenariet ville være at en annen spiller også ville ha en royal flush. I så fall ville du ganske enkelt være nødt til å dele potten.

Sannsynligheten for å se en royal flush på den første hånden er ekstremt lav, ikke minst ved et bord med høye innsatser. Når dette er sagt, er det viktig å utnytte styrken til en royal flush så mye som mulig dersom du får den.

FULLT HUS VS FLUSH

Selv om en flush vinner mot de fleste hender, gjelder ikke det samme for en stand-off mot et fullt hus. Noen spillere kan ha inntrykk av at flush er sjeldnere enn fullt hus, men dette er feil.

Til tross for at de har omtrent samme sannsynlighet for å dukke opp, slår et fullt hus en flush siden fullt hus er litt mer sjelden.

STRAIGHT VS TRE LIKE

En straight har mindre sjanse for å oppstå enn tre like. Resultatet av å kombinere fem kort med sekvensiell rangering er forståelig nok lavere enn ved å kombinere tre kort med samme rangering.

Selv om tre like vil være den vinnende pokerhånden i mange tilfeller må du passe opp for muligheten andre spilleres har for straight.

TRE LIKE VS TO PAR

Noen spillere kan tro at det er vanskeligere å danne to par enn tre like.

Dessverre for spillerne med to par, er ikke dette tilfelle. Tre like slår to par siden det er en marginalt sjeldnere hånd.

Her er et nyttig tips: bare fordi en hånd krever at flere kort lages, betyr det ikke at den er sjeldnere enn hender med færre kort. Scenarioet vi har beskrevet i denne delen oppsummerer dette perfekt; to par (bestående av fire kort) er ikke sjeldnere enn et tre like (som består av tre kort), til tross for at det krever at det man har ett kort til.

POKERHENDER: SJANSENE

Hvis du ikke har noe imot å knuse noen få tall, vil du definitivt like å regne ut den nøyaktige sannsynligheten for hver pokerhånd. Dette vil ikke bare tilfredstille nysgjerrigheten din, men det kan hjelpe deg å forstå hvorfor visse pokerhender slår andre.

La oss først begynne med grunnlaget: det er 52 kort i en kortstokk, og i sammenheng med Texas hold’em, trengs fem kort for å danne en pokerhånd. For å beregne sannsynligheten for en spesifikk hånd, må vi telle antall måter nevnte hånd kan oppstå på og dele tallet på det totale antallet mulige fem-korts trekk – et tall på 2 598 960.

Siden vi teller kombinasjoner (C), leter vi etter n objekter tatt r om gangen og dette antallet kombinasjoner kan uttrykkes som n! / r!(n – r)!.

52C5 = 52! / 5!(52 – 5)! = 52! / 5,47! = 2.598.960

Denne formelen kan brukes til å telle antall mulige femkortshender og antall måter en bestemt hånd kan deles ut på. For å finne sannsynlighet deler vi sistnevnte med førstnevnte.

Nedenfor finner du en oversikt over hver håndsannsynlighet, med en tabell som kompilerer informasjonen oppført.

 

Hånd Sannsynlighet Odds
Royal flush 0,000154% 649,739 : 1
Straight flush 0,00139% 72,192.33 : 1
Fire like 0,02401% 4,164 : 1
Fullt hus 0,1441% 693.1667 : 1
Flush (unntatt royal flush og straight flush) 0,1965% 508.8019 : 1
Straight (unntatt royal flush og straight flush) 0,3925% 253.8 : 1
Tre like 2,1128% 46.32955 : 1
To par 4,7539% 20.03535 : 1
Et par 42,2569% 2.366477 : 1
High card 50,1177% 0.9953015 : 1

SJANSEN FOR ROYAL FLUSH

La oss starte med denne absolutte perlen av en pokerhånd.

Det er bare fire måter å lage en royal flush – gjennom hver av de fire fargene. For å beregne sannsynligheten for en royal flush, må vi dele fire med 2 598 960, som gir en sannsynlighet på rundt 0,000154%, eller i tilfelle du foretrekker odds, 649 739:1.

SJANSEN FOR STRAIGHT FLUSH

Det er 36 mulige måter å lage en straight flush – ni ganger så mye som en royal flush. Hvis vi deler 36 med 2 598 960, får vi den nøyaktige sannsynligheten for å få en straight flush: 0,00139%, eller 72 192,33:1.

SJANSEN FOR FIRE LIKE I POKER

Selv om du vil se at det er mye mer sannsynlig å danne fire like, sammenlignet med de to hendene vi har nevnt ovenfor, er denne hånden fortsatt ekstremt sjelden. Med 624 mulige kombinasjoner for fire like, er sannsynligheten for å få denne hånden 0,02401%, eller 4 164:1.

SJANSEN FOR FULLT HUS

Det er 3 744 mulige kombinasjoner for å lage et fullt hus, noe som gir en sannsynlighet på 0,1441%, eller 693,166 :1.

SJANSEN FOR FLUSH

Det er 5108 måter å lage en flush (unntatt en royal og straight flush). Dette gir en sannsynlighet for å danne en flush på 0,1965%, eller 508,8019:1.

SJANSEN FOR EN STRAIGHT

Det er hele 10 200 måter å lage en straight (unntatt en royal flush og en straight flush). Dette gir en sannsynlighet for å danne en straight på 0,3925% eller 253,8:1.

SJANSEN FOR TRE LIKE

Når vi går fra de sjeldne hendene til de mer vanlige, får vi se hvor mye enklere det er å danne disse. Når det er sagt, er sannsynligheten for å lande på en fortsatt lav, statistisk sett.

Dette er tilfellet med tre like, der det er 54 912 måter å danne denne hånden på, som gir en sannsynlighet på 2,1128%, eller 46,32955:1.

SJANSEN FOR TO PAR

Det er 123 552 måter å danne to par på, som gir en sannsynlighet på 4,7539%, eller 20,03535:1.

SJANSEN FOR ETT PAR

Det pleier alltid å være minst én spiller som danner ett par under en pokerrunde. Grunnen til det er at det finnes 1 098 240 måter å danne ett par på, noe som gir en sannsynlighet på 42,2569 %, eller 2,366477:1.

SJANSEN FOR HIGH CARD

Det er 1 302 540 måter du kan få high card på i femhånds pokervarianter, som gir en sannsynlighet på 50,1177%, eller 0,9953015:1.

Den eneste grunnen til at denne sannsynligheten ikke er høyere er at sannsynligheten for å danne en vinnende kombinasjon tar opp resten av oddsen.

TOPP 20 POKERHENDER

Nedenfor finner du de 20 beste pokerhendene sammen med deres gjennomsnittlige gevinstprosent, med utgangspunkt i alles favoritt: pocket ace! Vær oppmerksom på at den faktiske gevinstprosenten vil avhenge av antall spillere ved bordet, deres erfaring og hvor mange sterke hender som er i omløp på det tidspunktet.

 

Topp 20 rangerte pokerhender Rangering i hierarki (av 20)
Vinnerprosent
A A 1 31%
K K 2 26%
Q Q 3 22%
A K 4 20,20%
J J 5 19,10%
A Q 6 18,70%
K Q 7 18,10%
A J 8 17,50%
A K 9 17,10%
10 10 10 16,80%
A K 11 16,70%
A 10 12 16,60%
Q J 13 16,60%
K 10 14 16,10%
Q 10 15 15,80%
J 10 16 15,80%
9 9 17 15,30%
A Q 18 14,90%
A 9 19 14,60%
K Q 20 14,40%

SPILL NETTPOKER HOS ENERGYCASINO

Nå som du vet hva de beste pokerhendene er, vil du kanskje prøve noen av EnergyCasinos pokerspill for å sette denne kunnskapen på prøve. EnergyCasino tilbyr den perfekte lekeplassen for å gjøre nettopp det. Dessuten viser våre plettfrie tilbakemeldinger vår pulserende støtte fra spillerfellesskapet vårt – så hvorfor ikke bli med på moroa?

Skulle du bestemme deg for å spille nettpoker på vårt casino, vil du finne pokervarianter for enhver smak – inkludert Texas hold’em, Caribbean Stud Poker, American Poker, samt andre unike spill, fulle av spennende funksjoner og innsatsalternativer .

For å toppe det hele er EnergyCasino-bloggen en gullgruve av informasjon, også relatert til andre bordspill, som roulette, blackjack, baccarat og terninger, så sjekk den gjerne ut!

⭐ Hva er den beste hånden i poker?

⭐ Hva slår hva i poker?

I poker avgjør håndrangeringer hvilke hender som slår hvilke. Du finner en liste over alle pokerhåndsrangeringene ovenfor.

Kort sagt, royal flush er den beste femkortshånden, mens high cards er de svakeste i spillet.

I visse pokervarianter – for eksempel High/Low poker eller High/Low split poker – er det motsatte tilfellet, noe som betyr at en lav hånd er sterkere enn resten. Dette kan ta litt tid å venne seg til, spesielt hvis du er vant til håndrangeringene i Texas hold'em. Dette er grunnen til at det er veldig viktig å avklare hvilken pokervariant som spilles, før du blir med på handlingen.

⭐ Hvordan lære pokerhender?

Å studere pokerhåndsrangeringer er kanskje ikke nødvendigvis den beste måten å lære dem. Prøv heller å øve på poker med flere spillere så blir du nok overrasket over hvor raskt du lærer pokerhåndsrangeringene! Prosessen kan ta litt tid, men du vil til slutt lære alle pokerhendene uten å måtte se på en liste som vår.

⭐ Hvor mange starthender er det i poker?

Det er 1 326 mulige starthender i Texas hold'em. Imidlertid er det hele 270 725 starthåndskombinasjoner i Omaha hold'em.

⭐ Hvor mange kort er det i en pokerhånd?

En pokerhånd består av fem kort. For å danne en femkorts pokerhånd må spillere kombinere noen av felleskortene med sine egne kort.

Når det er sagt, er det pokervarianter som tilbyr flere valgmuligheter. For eksempel har syvkorts stud to hullkort (utdelt med forsiden ned) og ett kort med forsiden opp i begynnelsen av runden.

Ved showdown vil spillerne ha totalt syv kort som de må velge fem fra for å danne sin pokerhånd.

⭐ Hvilke pokerhender bør jeg bruke?

Noen pokerhender er bare verdt å kaste, men andre kan ha minst en sjanse til å bli rundens vinnende pokerhånd. Dette avhenger i stor grad av om du spiller mot flere spillere og hvilken spillestil du har.

Noen spillere bruker en strategi der de kaster alle hender under et visst rangnivå og bare spiller hender med betydelig styrke.

Dette kalles å spille tight/spille fast, mens det omvendte kalles å spille løst.

⭐ Hvilke hender bør man spille i turneringspoker?

I turneringspoker er innsatsen vanligvis høyere enn ved vanlige bord. Dette betyr at spillere vil ha en tendens til å spille fast, som refererer til praksisen med å bare forfølge hender som de mener har høy verdi under showdown.

Når det er sagt, har mange pokerbegivenheter blitt vunnet av det de fleste anser som hender med lav verdi. Vi anbefaler å vurdere hver situasjon og spille deretter.

⭐ Er tre par en pokerhånd?

Selv om det er mulig å ha tre forskjellige par – et lommepar og to par blant felleskortene – kvalifiserer de ikke som en håndkombinasjon.

Dette skyldes det faktum at en pokerhånd bare kan bestå av fem kort, og tre par vil bruke seks. Når det er sagt, i Omaha-varianter, kan tre par vise seg å være nyttige for å lage fullt hus ved river.

⭐ Which is better, a set or trips?

Før vi svarer på dette må vi fastslå hva de to ordene betyr.

Et sett er når tre like dannes når man holder et par.

Trips er når tre like dannes uten å holde et par.

Det mest lukrative alternativet er settet. Siden færre spillere – om noen – vil ha tre like, gitt at man har to av de tre kortene som kreves for å lage den, er pottoddsen i din favør – med mindre en bedre hånd kan dannes.

⭐ Hva er en choppet/splittet/oppdelt pott?

Når mer enn én spiller har den vinnende pokerhånden blir potten jevnt fordelt – en handling referert til som "deling av potten".

For eksempel, hvis to spillere holder den vinnende hånden som tilfeldigvis er en straight på syv høye, deles potten.

Det må bemerkes at for at potten skal deles, må hver vinnende hånd være helt uavgjort; det vil si at ingen høyere rangerte kickere kan inkluderes.

⭐ Hvor mange pokerhender finnes?

Som vi har utforsket ovenfor, er det 2 598 960 pokerhender med forskjellige verdier.

For å beregne sannsynligheten for en spesifikk hånd, må vi telle antall måter nevnte hånd kan oppstå på og dele tallet på det totale antallet mulige fem-korts trekk – et tall på 2 598 960.

Det spennende aspektet med poker er at sjansene for å se dem varierer betydelig, selv med et så bredt spekter av hender. Fire like som består av konger er ikke noe du vil se hver dag, men på den annen side vil du se par i nesten hver runde du spiller.

Hvis du ønsker å lære mer om den nøyaktige sannsynligheten for å lage hver håndkombinasjon, les gjennom dette innlegget. Du kan til og med prøve å beregne det selv og se om tallene stemmer overens!