EnergyShop

Chào mừng mọi người đến với Cửa hàng Energy! Đây là cửa hàng duy nhất bạn không cần tiền mặt để mua các sản phẩm chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng thế giới! Những gì bạn cần làm là thu thập điểmEnergyPoint mỗi khi chơi ăn tiền thật và các vật phẩm trong mơ yêu thích sẽ là của bạn. Xem ưu đãi của Cửa hàng Energy!

Đổi tiền mặt

Giá thành: 100 EP = 1 EUR

Để đổi điểm thành tiền bạn bắt buộc có ít nhất 200 điểm EnergyPoint. Số dư điểm EnergyPoint của bạn: 0 EP.

100 EP = 1 EUR

10 ENERGYSPINS ON STUNNING HOT™

Giá thành: 100 EP

Get 10 EnergySpins on Stunning Hot™ and set the reels ablaze!

T&Cs.
100 EP

10 EnergySpins on Starburst™

Giá thành: 100 EP

Enjoy 10 EnergySpins on Starburst™ - one of our all-time most popular, insanely playable games!

T&Cs.
100 EP

25 ENERGYSPINS ON BOOK OF GODS™

Giá thành: 250 EP

Enjoy 25 EnergySpins on Book of Gods™ and discover the mysteries of Ancient Egypt.

T&Cs.
250 EP

20 EnergySpins on Warlords: Crystals of Power™

Giá thành: 300 EP

Get 20 EnergySpins on Warlords: Crystals of Power™, and prepare to enter a ferocious battle!

T&Cs.
300 EP

40 ENERGYSPINS ON STUNNING HOT 20 DELUXE™

Giá thành: 800 EP

Feel the heat! Claim 40 EnergySpins on Stunning Hot 20 Deluxe™.

T&Cs.
800 EP

50 EnergySpins on Gonzo’s Quest™

Giá thành: 1,000 EP

Get 50 EnergySpins on Gonzo’s Quest™, and experience an adventure like no other!

T&Cs.
1,000 EP

70 ENERGYSPINS ON BOOK OF MING™

Giá thành: 1,400 EP

Get 70 EnergySpins on Book of Ming™ and embark on an extraordinary adventure!

T&Cs.
1,400 EP

100 ENERGYSPINS ON ROYAL CROWN™

Giá thành: 2,000 EP

Get 100 EnergySpins on Royal Crown™ and prepare to take the throne!

T&Cs.
2,000 EP

100 EnergySpins on Wild Wild West: The Great Train Heist™

Giá thành: 2,000 EP

Get 100 EnergySpins on Wild Wild West: The Great Train Heist™, and become an outlaw legend!

T&Cs.
2,000 EP
Trò chơi này được cấp phép bên ngoài Malta.
Nạp tiền
0%
 
Trò chơi này được cấp phép bên ngoài Malta.
Nạp tiền
Số dư:    
EnergyPoints: 0 EP
Trợ giúp
Update your browser!

For a better experience, keep your browser up to date. Check below for latest versions of supported browsers.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer