BACCARAT SQUEEZE

4.26
879
BACCARAT SQUEEZE
  • BACCARAT SQUEEZE thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi BACCARAT SQUEEZE
  • RTP
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 500
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng 0
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 07.09.2018
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  0
  Dòng trả thưởng
  500
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  BACCARAT SQUEEZE Màn hình