Banana Odyssey

4.83
859
Banana Odyssey
BASE GAME Scatter symbol appears on reels 2,3 and 4 in Base Game only. Wilds appear on reels 2,3 and 4. RESPINS Any Wilds that land will expand and award a free Respin on the remaining reels. Expanded Wilds will remain on screen for the duration of the Respin. The Respin feature will continue until no new Wilds land.
  • Banana Odyssey thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Banana Odyssey
  • RTP 96.31%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 400
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.31%
  RTP
  other
  Bố cục
  400
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  Banana Odyssey Màn hình