Bugs'n Bees

4.73
542
Bugs'n Bees

“Bugs’n Bees” is a 5, 10 or 20-line, 5-reel slot machine game featuring a comic theme with various bugs and insects. The BEE symbol substitutes for all symbols except for the NOTE symbol and the PIANO BUG symbol. All wins pay from left to right. At this slot machine you can play with 5, 10 or 20 winning lines.

Bonus Game:

3, 4 or 5 NOTES scattered from left to right trigger 10, 12 or 15 Bonus Games. During the Bonus Games, the PIANO BUG symbol doubles the previous PIANO BUG win. Further Bonus Games cannot be won during the Bonus Games. The bonus game pays up to 100,000 x the user’s current bet. Bonus Games are played for the current stake.

The theoretical return to player for this game is 94.99%.

  • Bugs'n Bees thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Bugs'n Bees
  • RTP 94.99%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 5000
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 15.04.2011
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94.99%
  RTP
  other
  Bố cục
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Bugs'n Bees Màn hình