Caishen’s Gold

4.19
275
Caishen’s Gold

The God of Wealth is smiling upon you in Caishen's Gold, the 3x5, 243 ways to win video slot. Caishen is wild and every time it's on the screen, it can randomly award the Jackpot Bonus Games where you have to pick and reveal items to win one of the awards. In Free Spins, all small value symbols are removed from the reel strips for extra big wins!

  • Caishen’s Gold thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Caishen’s Gold
  • RTP 94.05%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 190
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94.05%
  RTP
  other
  Bố cục
  190
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Caishen’s Gold Màn hình