Cosmic Dream

4.59
542
Cosmic Dream
The mysteries of the universe are now within reach on Cosmic Dream – play this exciting BF Games slot and claim your cosmic rewards. Cosmic Dream video slot has 5 reels, 3 rows and 20 pay lines. Landing at least 3 Scatter symbols will trigger 10 Free Spins. The video slot features also Wild Symbol, Gamble Mode and AutoPlay. Not mentioning the breathtaking views.
  • Cosmic Dream thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Cosmic Dream
  • RTP 96.08%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 50
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.08%
  RTP
  other
  Bố cục
  50
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Cosmic Dream Màn hình