DRAGON STRIKE

4.80
241
DRAGON STRIKE
Introduction This 40-line, 5x5 video slot has three different types of expanding wilds which become sticky during free spins. Feel the power of Dragon Strike with potentially huge wins in both the base game and free spins. Dragon+Strike+-+Expanding+Wilds+(Image+2).jpeg Expanding Wilds Purple Dragon Wilds expand vertically from bottom to top, Gold Dragon Wilds expand horizontally from left to right, Green Dragon Wilds expand to all adjacent symbols. Dragon+Strike+-+Free+Spins+(Image+3).jpeg Free Spins All expanding wilds that land during free spins stick for the remainder of free spins.
  • DRAGON STRIKE thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi DRAGON STRIKE
  • RTP 95.11%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  95.11%
  RTP
  other
  Bố cục
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  DRAGON STRIKE Màn hình