Fenix Play 27 Deluxe

4.80
601
Fenix Play 27 Deluxe

Game Rules

 • All winnings are paid for combinations of the same symbol on any of 27 winning lines.
 • Each new game costs one stake.
 • WILD substitutes for all symbols.
 • A wall of the same symbols multiplies the total win x3.

The theoretical return to player for this game is 96.25%.

  • Fenix Play 27 Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Fenix Play 27 Deluxe
  • RTP 96.25%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 16000
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục 3x3
  • Dòng trả thưởng 27
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 21.09.2017
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.25%
  RTP
  3x3
  Bố cục
  27
  Dòng trả thưởng
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Fenix Play 27 Deluxe Màn hình