Fenix Play Deluxe

4.80
129
Fenix Play Deluxe

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on active line.
 • Each new game costs one stake.

The theoretical return to player for this game is 96.44%.

  • Fenix Play Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Fenix Play Deluxe
  • RTP 96.44%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 7500
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục 3x3
  • Dòng trả thưởng 5
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 21.09.2017
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.44%
  RTP
  3x3
  Bố cục
  5
  Dòng trả thưởng
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Fenix Play Deluxe Màn hình