Fruits Go Bananas

4.80
946
Fruits Go Bananas

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on active line, from left to right, except SCATTER, which pays at any position on the reels.
 • Each new game costs one stake.
 • On active line only higher win is paid.
 • Wins for SCATTERS are added to active line wins.
 • WILD substitutes for any other symbol except SCATTER.
 • WILD doubles line win when substituting.
 • 3, 4 or 5 SCATTER symbols scattered on the reels - trigger 10, 20 or 30 FREE BONUS SPINS.
 • FREE BONUS SPINS may be retriggered again during FREE BONUS SPINS.
 • FREE SPINS are played at the paylines and bet of the trigger game.

The theoretical return to player for this game is 96.34%.

  • Fruits Go Bananas thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Fruits Go Bananas
  • RTP 96.34%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 20000
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục 5x3
  • Dòng trả thưởng 5
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 18.07.2018
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.34%
  RTP
  5x3
  Bố cục
  5
  Dòng trả thưởng
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Fruits Go Bananas Màn hình