Golden Tides

4.71
971
Golden Tides
Dive deep and experience the magical mermaids of Golden Tides. Watch for the mermaids to turn the tides gold and be rewarded with fantastic Riches!
  • Golden Tides thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Golden Tides
  • RTP 96.04%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 40
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.04%
  RTP
  other
  Bố cục
  40
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Golden Tides Màn hình