Hocus Pocus Deluxe

4.21
710
Hocus Pocus Deluxe
From dusty old times in forgotten libraries, with secrets from the distant past, comes the potential to master the magical. In this exciting game, you are the enigmatic magician, and it’s your job to conjure up massive wins in the amazing bonus game!
  • Hocus Pocus Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Hocus Pocus Deluxe
  • RTP
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  mid
  Biến thể
  Hocus Pocus Deluxe Màn hình