Hot 777 Deluxe

4.80
952
Hot 777 Deluxe

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on active line.
 • Each new game costs one stake.
 • HOT SEVEN symbol anywhere on the reels adds a bullet on the Hot Spins belt.
 • After you get 10 bullets on the Hot Spins belt, landing a HOT SEVEN symbol on the reels will activate 10 Hot Spins rounds.
 • During Hot Spins HOT SEVEN symbols stay on the reel.
 • Hot Spins winnings depend on the number of HOT SEVEN symbols on the reels at the end of the bonus.

The theoretical return to player for this game is 96.47%.

  • Hot 777 Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Hot 777 Deluxe
  • RTP
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Hot 777 Deluxe Màn hình