Indian Ruby

4.99
964
Indian Ruby
Explore the wondrous land of luck-bringing elephants and rubies. The Indian Spirit will guide you to wealth and prosperity.
  • Indian Ruby thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Indian Ruby
  • RTP
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  mid
  Biến thể
  Indian Ruby Màn hình