Inspector Gadget

4.59
156
Inspector Gadget
  • Inspector Gadget thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Inspector Gadget
  • RTP 94.41%-96.49%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 500
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94.41%-96.49%
  RTP
  other
  Bố cục
  500
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  Inspector Gadget Màn hình