JOKER MAX

4.49
711
JOKER MAX
Turn win potential up to the max with Joker: MAX! Building on the smash hit Joker Supreme, Joker Max captures the classic Vegas style slot theme but now with even greater win potential. Higher multipliers and and all-new graphics and animations make this a game not to be missed. Jackpots! Land 14 or more bonus symbols on one spin and land the Platinum jackpot HyperBonus – maximise win potential by choosing the multiplier value – 1, 2, 3 or 5x Extra free spins – collect 3 free spins bonus accumulator symbols for another 3 free spins With its top end volatility, classic theme and massive potential returns, Joker MAX is sure to be another massive hit among multiple demographics.
  • JOKER MAX thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi JOKER MAX
  • RTP
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  low
  Biến thể
  JOKER MAX Màn hình