Journey to the West

4.69
95
Journey to the West

Set out on the sacred Journey to the West alongside the classic heroes. Wukong, Xuanzang, Zhu and Sha are stacked in the 3x5, 25 Lines videoslot. Experience each character's adventures in the Free Spins round, where you can choose more of a symbol to be stacked on the reel strips and up to 5x multiplier!

  • Journey to the West thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Journey to the West
  • RTP 94.04%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 200
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94.04%
  RTP
  other
  Bố cục
  200
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Journey to the West Màn hình