Jumping Fruits

4.80
748
Jumping Fruits

Game Rules

 • All winnings are paid for combinations of the same symbol on any of 27 winning lines.
 • Each new game costs one stake.
 • Nudge feature moves the reels back one, two or three symbols to create the best winning combinations for the player.

The theoretical return to player for this game is 96.4%.

  • Jumping Fruits thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Jumping Fruits
  • RTP
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Jumping Fruits Màn hình