Mystery Jack Deluxe

4.80
372
Mystery Jack Deluxe

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on each of 27 win lines.
 • Each new game costs one stake.
 • WILD substitutes for any other symbol except MYSTERY and SCATTER.
 • 3 MYSTERY symbols scattered on the reels - trigger mystery drawing from the range 1-500x stake.
 • 3 FREE GAMES symbols scattered on the reels - trigger 9 FREE BONUS SPINS.

The theoretical return to player for this game is 96.49%.

  • Mystery Jack Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Mystery Jack Deluxe
  • RTP
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Mystery Jack Deluxe Màn hình