ROAD CASH

4.60
987
ROAD CASH
Fast driving, motorbikes and rock ‘n’ roll are on the route ahead at Road Cash. Hold onto your handlebars and rev to the redline to collect winnings. Look out for Lucky Heart symbols that guarantee Free Spins with extra win multipliers. Road Cash video slot has three reels, three rows and one payline. Wild symbols substitute all other symbols except Scatter and multiply all winnings. 3x Scatter symbols triggers 5, 10 or 15 Free Spins, and all wins are multiplied by the sum of two rolling dice.
  • ROAD CASH thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi ROAD CASH
  • RTP 96.20%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 200
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 27.11.2019
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.20%
  RTP
  other
  Bố cục
  200
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  ROAD CASH Màn hình