SAFARI GOLD MEGAWAYS

4.56
818
SAFARI GOLD MEGAWAYS
Big Win Boards Make it on to the Big Win Board if you achieve a roaring win. View and replay any win on the Big Win Board or share your success on social media Free Spins Trigger free spins with 4 or more bonus symbols, where the win multiplier increases after every cascade. 3 bonus symbols in view awards additional free spins. Bonus Bets Safari Gold features Blueprint’s dual-action bonus bet. Select either the Bonus Buy, where you spin the wheel to win a number of free spins and a starting free spin win multiplier, or the Megaways Wheel to enhance your base game journey. Megaways Wheel Bonus Bets Experience Megaways like nature intended with the Megaways Wheel, where you can spin the wheel and guarantee 117,649 ways on every spin!
  • SAFARI GOLD MEGAWAYS thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi SAFARI GOLD MEGAWAYS
  • RTP 95.50%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 10
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  95.50%
  RTP
  other
  Bố cục
  10
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  SAFARI GOLD MEGAWAYS Màn hình