Shooting Stars

4.82
92
Shooting Stars
undefined
  • Shooting Stars game properties
  • Tên trò chơi Shooting Stars
  • RTP
  • Biến thể
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ Desktop, Mobile
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  Game features
  30%
  hit rate
  RTP
  Bố cục
  Dòng trả thưởng
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  Biến thể
  Shooting Stars screens