Sugar Rush

4.26
321
Sugar Rush

Get your sweet tooth ready - it's a Sugar Rush! Candy Street is now open for business and you are invited to take part in the festivities. The candy stores have set out their goodies on 20 lines. Line up the Gummy Bears to win up to 20 free spins. The Gingerbread Man is WILD and helps you pile up more sugar. If you encounter the special Cupcakes, you are in for a treat in the Candy Shop bonus game, where you can fill up on sweets and win up to 9,000 Bonus Points.

  • Sugar Rush thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Sugar Rush
  • RTP 96.29%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 200
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.29%
  RTP
  other
  Bố cục
  200
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Sugar Rush Màn hình