The Smashing Biscuit

4.78
862
The Smashing Biscuit
The punk rock band The Smashing Biscuit, composed of the three Biscuit brothers, is committed to making big music. They dream of winning the Battle of the Bands contest and signing their first record contract. Inspired by This Is Spinal Tap and punk rock bands from the 1990s, this five reel, twenty-five line slot follows the Biscuit brothers on their path to success.
  • The Smashing Biscuit thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi The Smashing Biscuit
  • RTP 96.01%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 40
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.01%
  RTP
  other
  Bố cục
  40
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  The Smashing Biscuit Màn hình