Treasures of Lion City

4.47
300
Treasures of Lion City
Treasures of Lion City is a 5×3 video slot with 25 fixed payline built on a strong engine featuring players’ favourite Rolling Reels. Consecutive Rolling Reels wins will trigger another exciting feature Win Meter which comes with bonuses including Symbol Turns Wild and Win Multiplier up to 27X. This model creates enormous winning potential and the chance of winning increases as the Rolling Reels goes on and more symbols become Wilds.
  • Treasures of Lion City thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Treasures of Lion City
  • RTP 94.20%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 50
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94.20%
  RTP
  other
  Bố cục
  50
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  Treasures of Lion City Màn hình