Triple Tigers

4.77
117
Triple Tigers

Triple Tigers is a 3x3, 1 line classic slot with a strong paytable.

  • Triple Tigers thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Triple Tigers
  • RTP 95.58%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 50
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  95.58%
  RTP
  other
  Bố cục
  50
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Triple Tigers Màn hình