Wild Guns

4.80
769
Wild Guns

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on active line, from left to right, except SCATTER, which pays at any position on the reels.
 • Each new game costs one stake.
 • On active line only higher win is paid.
 • Wins for SCATTERS are added to active line wins.
 • WILD substitutes for any other symbol except SCATTER.
 • WILD doubles line win when substituting.
 • 3, 4 or 5 SCATTER symbols scattered on the reels - trigger 10, 20 or 30 FREE BONUS SPINS.
 • FREE BONUS SPINS may be retriggered again during FREE BONUS SPINS.

The theoretical return to player for this game is 96.34%.

  • Wild Guns thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Wild Guns
  • RTP
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Wild Guns Màn hình