Wild Jack

4.80
906
Wild Jack

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on each of 27 win lines.
 • Each new game costs one stake.
 • WILD substitutes for any other symbol.
 • A wall of same symbols multiplies the current win x 3.

The theoretical return to player for this game is 96.25%.

  • Wild Jack thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Wild Jack
  • RTP 96.25%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.25%
  RTP
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Wild Jack Màn hình