Wild Jack 81

4.80
829
Wild Jack 81

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on each of 7 win lines.
 • Each new game costs one stake.
 • WILD on any position changes 7 winning lines into 81 in current game and substitutes for any other symbol.

The theoretical return to player for this game is 96.73%.

  • Wild Jack 81 thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Wild Jack 81
  • RTP
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  other
  Biến thể
  Wild Jack 81 Màn hình