Wild Pixies

4.93
305
Wild Pixies

Encounter the wild pixies and the magic butterfly which grants you unexpected riches in this 3×5 mesmerizing slot game. Explore the charmed forest to find the precious Scatter Diamond which calls in the roaming wilds free spins feature while you uncover the secrets of the pixies.

  • Wild Pixies thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Wild Pixies
  • RTP 95.5%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  95.5%
  RTP
  other
  Bố cục
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Wild Pixies Màn hình