3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs

4.33
215
3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs

Experience the rich history of China in 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs, the 3×5, 25 lines videoslot. The generals Cao Cao, Liu Bei and Sun Quan bring their entire army on stacked reels, When all three of them clash, gain points towards gaining the Spoils of War single player jackpot! Choose how the battle unfolds in the Free Spins round, where the generals become wild!

  • 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi 3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs
  • RTP 94%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 125
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  94%
  RTP
  other
  Bố cục
  125
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  3 Kingdoms – Battle of Red Cliffs Màn hình