Dark Matter

4.65
445
Dark Matter
10+ FREE SPINS Every Scatter that lands adds an extra Free Spin. INVADING WILDS IN FREE SPINS A full stack of Wilds on Reels 2 or 4 will turn an adjacent Reel Wild. A full stack of Wilds on Reels 2 and 4 will turn Reel 3 Wild, and wins are multiplied by 2x for that spin. STACKED WILDS IN FREE SPINS Wilds are super stacked on Reels 2 and 4.
  • Dark Matter thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Dark Matter
  • RTP 96.18%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 50
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.18%
  RTP
  other
  Bố cục
  50
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  Dark Matter Màn hình