Ace of Spades

4.80
50
Ace of Spades

Game Rules

This is a 3-reel slot machine with one payline. Only the highest win is paid.

Aces are wild and substitute for any other reel symbol to help comprise winning combinations. One ace doubles the normal prize for a winning combination. Two aces quadruple the normal prize for a winning combination, except when the combination is 3 aces.

The theoretical return to player for this game is 93.99%.

  • Ace of Spades thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Ace of Spades
  • RTP 93.99%
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 2500
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 15
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng 1
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 29.11.2012
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  93.99%
  RTP
  other
  Bố cục
  1
  Dòng trả thưởng
  15
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  low
  Biến thể
  Ace of Spades Màn hình