Deco Diamonds Deluxe

4.54
231
Deco Diamonds Deluxe
2, 3 or 4 Deco Diamonds Deluxe symbols award one Re-spin. When playing in Boost mode, any Deco Diamond Deluxe symbols landing just outside the game area will nudge into the game area. 3, 4 or 5 Deco Diamonds Deluxe symbols award the Bonus Wheel.
  • Deco Diamonds Deluxe thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Deco Diamonds Deluxe
  • RTP 96.12%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 75
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.12%
  RTP
  other
  Bố cục
  75
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Deco Diamonds Deluxe Màn hình