Vegas Nights

4.48
190
Vegas Nights

Enjoy the thrill of Vegas Nights, the 3x5, 25 line video slot. Play the tables and hunt the golden chip to get the EXTRA WILDS feature, where for three respins all the royals are turned wild! When the heat is on in the Free Spins feature, all wilds multiple the win by 2x or 3x for a maximum multipler of 81x. A night of a lifetime!

  • Vegas Nights thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Vegas Nights
  • RTP 96.05%
  • Biến thể mid
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 125
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.05%
  RTP
  other
  Bố cục
  125
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  mid
  Biến thể
  Vegas Nights Màn hình